Alblas home
ALGEMEEN  

Wat is PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)PEFC™, Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes, is een wereldwijd non-profit, onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Het uiteindelijke doel van PEFC™ is dat alle bossen ter wereld op een duurzame manier worden beheerd. Door middel van certificering van bosbeheer kunnen boseigenaren laten zien dat zij hun bos duurzaam beheren volgens de eisen van PEFC™. Uit een gecertificeerd bos kan PEFC™ gecertificeerd hout worden geoogst. Chain of Custody gecertificeerde bedrijven verderop in de keten kunnen het hout (en papier) met het PEFC™ keurmerk verwerken in producten zoals tijdschriften, boeken, kopieerpapier, tuinhout, bouwhout, laminaatvloeren en tal van andere producten.

Wat doet PEFC™?
PEFC™ heeft de Sustainability Benchmark voor duurzaam bosbeheer opgesteld op basis van internationale principes. PEFC™ toetst of nationale standaarden voor duurzaam bosbeheer voldoen aan deze benchmark. Deze toetsing is een uitgebreid proces. Nationale certificeringssystemen die worden goedgekeurd vallen dan onder het PEFC™ keurmerk. Momenteel zijn 35 landen lid van PEFC™ en 30 van deze landen hebben een goedgekeurde standaard voor duurzaam bosbeheer. Iedere vijf jaar worden de landelijke standaarden weer herzien en opnieuw getoetst. Zo worden zij continu verbeterd, hierin is PEFC™ uniek. Ook de Sustainability Benchmark zelf wordt regelmatig herzien.

Welke eisen stelt PEFC™?
PEFC™ heeft niet eigenhandig eisen voor bosbeheer opgesteld, maar kent ruim 250 eisen afkomstig uit internationaal multistakeholder overleg. Deze internationaal opgestelde criteria worden door 149 landen onderschreven. Voorbeelden zijn Forest Europe (Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe), ATO (African Timber Organization) en ITTO (The International Tropical Timber Organization) / IUCN (the International Union for Conservation of Nature) (tropen).
De Sustainability Benchmark bevat ook diverse internationale conventies: CBD (Convention on Biological Diversity), CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) en het Kyoto Protocol.
Naast economische en ecologische eisen schrijft het PEFC™ keurmerk ook strikte sociale eisen voor:


PEFC™ is het enige wereldwijde keurmerk dat de sociale arbeidsnormen van de ILO (International Labour Organization) in het bosbeheer in ieder land verplicht stelt.

Boseigenaren moeten de gebruiks- en eigendomsrechten van inheemse bevolking respecteren en vooraf de bewoners om instemming vragen over het te voeren beheer.

Iedereen moet inzage kunnen hebben in het beheerplan van de boseigenaar.

Enkele cijfers:

Ongeveer 500.000 boseigenaren zijn PEFC™ gecertificeerd. Zij beheren wereldwijd ruim 240 miljoen hectare bos en daarmee is PEFC™ het grootste keurmerk voor duurzaam beheerd bos. Meer dan 8.500 bedrijven hebben een PEFC™ Chain of Custody certificaat.

In totaal is er wereldwijd ruim 380 miljoen hectare bos gecertificeerd (inclusief Forest Stewardship Council, FSC®). Dit is bijna 10% van al het bos. Bovendien ligt ruim 85% hiervan op het Noordelijk halfrond. Er ligt dus nog enorm veel werk om ook in tropische landen van daadwerkelijke betekenis te worden.

In het afgelopen decennium werd er jaarlijks 13 miljoen hectare bos vernietigd.

80% van alle planten- en diersoorten is voor het overleven van bos afhankelijk.

Wat maakt het PEFC™ keurmerk uniek?

PEFC™ kent een strikte scheiding van normering, certificering en accreditatie om de onafhankelijkheid te waarborgen. Door PEFC™ erkende onafhankelijke certificeerders voldoen aan de eisen die PEFC™ stelt en beschikken over de juiste accreditatie, afgegeven door IAF erkende accreditatie instellingen. Certificeren en accreditatie gebeuren op basis van ISO normen.

Nationale PEFC™ standaarden zijn altijd opgesteld met betrekking van alle relevante belanghebbenden, die ook allemaal een stem hebben in de uiteindelijke besluitvorming.

Structuur van groep/regio-certificering maakt PEFC™ het keurmerk voor kleine eigenaren van prive, familie en community bossen.
PEFC™ hanteert als enig keurmerk ook sociale eisen voor de verwerkende bedrijven. Zo worden niet alleen de rechten van mensen in het bos beschermd, maar ook van werknemers in de hout- en papierindustrie.

Erkenning van PEFC™

Europese Unie: PEFC™ als bewijs voor duurzaam bosbeheer in Green Public Procurement toolkit.

Nederlandse Overheid: TPAC (Timber Procurement Assessment Committee), werkend in opdracht van de overheid, heeft na toetsing vastgesteld dat PEFC™ International voldoet aan de Nederlandse inkoopcriteria voor duurzaam geproduceerd hout.

Dutch Green Building Council: PEFC™ staat in de BREEAM NL nieuwbouw als hoogste score.

Cradle2Cradle: het eerste Cradle2Cradle houtproduct met Gold certificaat op de Nederlandse markt was gemaakt van hout afkomstig uit PEFC™ gecertificeerd bos.

www.pefcnederland.nl


terug


Houthandel Alblas b.v. - E-mail: - KvK.nr: 29000123
Moordrecht - Rotterdam: 0182-614066