Alblas home
ALGEMEEN  

Wijziging Bouwbesluit: invoering MPG-grenswaarde


Datum: 16-01-2018

De overheid stimuleert efficiënt grondstofgebruik en reductie van CO2-emissies door middel van een Milieuprestatieberekening (MPG). Hiermee wordt de totale milieubelasting van een gebouw bepaald. Tot nu toe was het een verplichte, maar niet gehandhaafde verplichting bij elke bouwaanvraag. Vanaf 2018 wordt er op gecontroleerd omdat er nu een maximale milieubelasting per m2 gebouwd oppervlak is bepaald. Bouwen in hout staat er nu al goed voor.
Per 1 januari 2018 treedt de grenswaarde voor de milieuprestatie van nieuwe woningen en nieuwe kantoren groter dan 100 m2 in werking (zie Staatsblad 2017, 494). Sinds 2013 geldt al een verplichting tot het maken van een milieuprestatieberekening, maar hieraan was nog geen grenswaarde als minimumeis gekoppeld. Per 1 januari 2018 geldt dat deze grenswaarde ten hoogste 1 mag zijn. Dit betekent dat bouwaanvragen die na 1 januari 2018 worden ingediend, voorzien moeten zijn van een milieuprestatieberekening waarvan de uitkomst ten hoogste 1 bedraagt. Dit is vastgelegd in artikel 5.9 van het Bouwbesluit. Met de introductie van deze grenswaarde is een volgende stap gezet om te komen tot een verduurzaming van de bouw.
De milieueffecten van het materiaalgebruik spelen een belangrijke rol bij het terugdringen van de totale milieubelasting van gebouwen. Met de energieprestatie-eis (EPC-eis) is al geborgd dat het energieverbruik van gebouwen steeds minder milieubelastend is.
Met de milieuprestatie-grenswaarde wordt bewerkstelligd dat bij gebouwen ook rekening wordt gehouden met de milieubelasting van materialen om de emissie van o.a. broeikasgassen en de uitputting van grondstoffen te reduceren.
Red. VVNH: uit de laatste doorrekeningen in opdracht van Stichting Bouwkwaliteit (SBK) blijkt dat referentiewoningen gebouwd in houtskeletbouw significant beter scoren dan bijvoorbeeld in beton.
Door de verdere aanscherping van de EPC neemt het materiaalgebruik en dus ook de milieubelasting door bijvoorbeeld meer isolatie, zonnepanelen en installaties toe. Deze ontwikkeling maakt de introductie van de milieuprestatie-grenswaarde nog meer nodig. Omdat recycling en hergebruik een onderdeel zijn in de milieuprestatieberekening past deze introductie ook in de ambitie van de overheid om te komen tot een circulaire (bouw-) economie. In een circulaire bouweconomie zijn geen materialen meer nodig uit eindige bronnen.
Red. VVNH: hoe hoger de druk op milieubelastende materialen wordt door steeds verdere aanscherping van de grenswaarde, des te gunstiger dit is voor milieuvriendelijke materialen als hout.
Meer informatie over de bepalingsmethode, de nationale milieudatabase en een actuele lijst van gevalideerde rekeninstrumenten is te vinden op www.milieudatabase.nl.

Bron: Nieuwsbrief Rijksoverheid d.d. 20 december 2017

terug


Houthandel Alblas b.v. - E-mail: - KvK.nr: 29000123
Moordrecht - Rotterdam: 0182-614066