Alblas home
ALGEMEEN  

Plinten
Plinten


Omschrijving Maat  
Eiken platte plint 5 x 40 mm   bestel
Eiken platte plint 5 x 28 mm   bestel
Hardhoutsoorten 20 x 48 mm   bestel
Jacoba platte plint 5 x 40 mm   bestel
Jacoba platte plint 5 x 28 mm   bestel
Maple staande plint 20 x 48 mm   bestel
Robijn platte plint 5 x 40 mm   bestel
Robijn platte plint 5 x 28 mm   bestel
Zachthout platte plint 5 x 28 mm   bestel
Zachthoutsoorten 20 x 48 mm   bestelHouthandel Alblas b.v. - E-mail: - KvK.nr: 29000123
Moordrecht - Rotterdam: 0182-614066